Úsporná dmychadla SECOH JDK - údržba

Kontrolujte membrány dmychadla

membrány Secoh

Ve stabilních teplotních podmínkách, v obvyklé atmosféře a zatížení ve středu výkonového diagramu je životnost membrán Secoh až tři roky. Rozdíl zimních a letních teplot při venkovním umístění dmychadla a další vlivy životnost zkracují. Je proto vhodné vizuálně zkontrolovat stav membrán a při viditelném narušení povrchu pryže zakoupit nové membrány.

Celistvá membrána je principiální podmínkou funkčnosti dmychadla. Kromě toho však udržuje v potřebné poloze magnet. Při podstatnějším narušení membrána neudrží vzduchovou mezeru mezi magnetem a cívkou a nárazy na cívku a třením může dojít ke zničení magnetu. Magnet je kvůli speciálnímu materiálu poměrně drahým dílem, včasná kontrola membrán proto šetří vaše peníze.

Membrány Secoh.

Udržujte čistý filtr

filtr dmychadla Secoh

Zanesený filtr snižuje výkonnost dmychadla. Kontrola nebo výměna vzduchového filtru vyžaduje u většiny typů dmychadel pouze odšroubování malého vrchního krytu. V běžném prostředí u nejpoužívanějších dmychadel stačí při známkách ušpinění filtr pootočit tak, aby se nad sací otvory dostaly čisté části filtru. Pokud jste však již filtr jednou otočili, je vhodné ho vyměnit.

Filtr Secoh.

Proč vyměnit celou sadu dílů

Sada dílů prop Secoh

Po třech letech provozu doporučujeme vyměnit celou sadu náhradních dílů, obsahující membrány, filtr a tělesa ventilů. V tělesech jsou plastové ventily, které pro dosažení potřebného výkonu musí dokonale těsnit. Po několika letech provozu únavou materiálu vznikají netěsnosti a výkon se snižuje, aniž to uživatel musí poznat. Čistírna odpadních vod, jezírko nebo akvárium tak nemusí mít potřebné množství vzduchu.

Sada náhradních dílů Secoh.

Servisní zázemí

Servis, který při opravě vystaví revizní zprávu, jak je požadováno zákonem. Autorizovaný servis.

Zapůjčení dmychadla po dobu opravy

Domovní ČOV bude pracovat i po dobu opravy, když využijete nabídku zapůjčení náhradního dmychadla obchodu covdily.cz.

Oprava výměnným způsobem

Dmychadlo můžete zaslat obchodu a obratem obdržíte repasované.